Francesc Eiximenis

Institut de Llengua i Cultura Catalanes UdG

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bibliografia recent / Recent bibliography

E-mail Print PDF

2019

Guixeras, David; Martí, Sadurní, «La mar és gran vida de la terra»: guerra i comerç a la Mediterrània en l'obra de Francesc Eiximenis», dins: La vida marítima a la Mediterrània medieval: fonts històriques i literàries, ed. Badia, Lola - Cifuentes, Lluís - Salicrú i Lluch, Roser, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat - Museu Marítim de Barcelona (Textos i estudis de cultura catalana, 232), 2019, 396 pp., ISBN 978-84-9191-057-2, a pp. 221-227.

Ferrer Gimeno, M.ª Rosario, «Francesc Mestre y su biblioteca (1450): vida y obra de un predicador valenciano», eHumanista/IVITRA, 16 (2019), 181-229.

Martí, Sadurní, «El Llibre dels àngels (1392) de Francesc Eiximenis i les dificultats d'una angelologia per a laics», dins: Qüestions franciscanes: XVIII Jornades d'Estudis Franciscans (Facultat de Teologia de Catalunya, 15 i 16 de juny de 2018), Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya-Ateneu universitari sant Pacià, 2019, 11-40, ISBN 978-84-120636-0-8.

Toldrà i Vilardell, Albert, "El més enllà en sant Vicent Ferrer, Francesc Eiximenis i sor Isabel de Villena. Els llimbs dels patriarques", Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, 14 (2019), 175-188.

 

2018

Eiximenis, François, Anges et démons, traduction de Patrick Gifreu, presenté en annoté par Sadurní Martí, Perpignan, Éditions de la Merci, 2018, 232 pp., ISBN 979-10-91193-12-2.

Martí, Sadurní, "Francesc Eiximenis i els àngels en la predicació i en la cultura medieval [pp. 55-83]", dins: Llinàs, Carles; Martí, Sadurní, Els àngels en el pensament medieval: Ramon Llull i Francesc Eiximenis, Vic, Publicacions de l'Institut Superior de Ciències Religioses, 2018, 84 pp. (Textos, 39) ISBN 978-84-947156-4-8. (Textos, 39), 2018, 84 pp., ISBN ISBN 978-84-947156-4-8.

Sadurní Martí, «Nuevos instrumentos para la filología medieval: Cançoners DB y la biblioteca digital Narpan-CDTC», Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico (AHLM Roma 2018), coord. Isabella Tomassetti, San Millan de la Cogolla, Cilengua, 2019, vol. 2, 1729-1738. ISBN 978-84-17107-87-1.

Toldrà i Vilardell, Albert, "Judes-Èdip en l'edat mitjana", Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, 12 (2018), 143-151.

 

2017

Agresta, Abigail, "‘Unfortunate Jews' and urban ugliness: crafting a narrative of the 1391 assault on the jueria of Valencia", Journal of Medieval History, 43/3 (2017), 320-341.

Badia, Lola - Grifoll, Isabel, "Language: From the Countryside to the Royal Court", dins: Flocel Sabaté (ed.), The Crown of Aragon. A Singular Medieval Empire, Leiden - Boston, Brill (Brill's Companions to European History, 12), 2017, 361-386.

Juncosa Bonet, Eduard, "De Eiximenis a Guicciardini: reflexiones en torno a la ciudad desde dos orillas del Mediterráneo", dins: Italie et Espagne entre Empire, cités et États: constructions d'histoires communes (XVe-XVIe siècles), ed. Alice Carette, Rafael M. Girón-Pascual, Raúl González Arévalo, Cécile Terreaux-Scotto, Roma, Viella, 2017, 271-285.

Martí, Sadurní, "Pour une première approche de la vision de Marie dans l'oeuvre de Francesc Eiximenis", dins: La Vierge dans les arts et les littératues du Moyen Age, ed. Paul Bretel, Michel Adroher, Aymat Catafau, Paris, Honoré Champion (Nouvelle Bibliothèque du Moyen Âge, 120), 2017, 121-137, ISBN 978-2-7453-3604-0.

Xavier Renedo Puig  "'Trois références à Pèire Joan Oliu dans le 'Primer del Crestià' de Francesc Eiximenis'."  Oliviana Mouvements et dissidences spirituels XIIIe-XIVe siècles (2017), $$$.

 

2016

Álvarez Gómez, Daniel, "La Passió de Jesucrist de Francesc Alegre", Analecta Sacra Tarraconensia, 89 (2016), 263-315.

Belenguer, Ernest, Vida i regnat de Pere el Cerimoniós (1319-1387), Lleida, Pagès (Història: Monografies, 64), 2015, 368 pp.

Dolezalova, Lucie - Wojcik, Rafal - Kiss, Farkas Gabor, The Art of Memory in Late Medieval Central Europe, París-Budapest, L'Harmattan, 2016, 368 pp.

Renedo Puig, Xavier, "Trois références à Pèire Joan Oliu dans le Primer del Crestià de Francesc Eiximenis", Oliviana, 5 (2016). http:/​/​oliviana.revues.org/​833

Wittlin, Curt J., "Com Eiximenis tradueix i interpreta 'segons que em serà vejares que sia pus profitós als lligents'. Teoria i pràctica d'una metodologia dubtosa", Estudis Romànics, 38 (2016), 371-382.

 

 

2015

Brines, Lluís, "Eiximenis i la ciència", dins: Badia, Lola - Casanova, Emili - Hauf, Albert (eds.), Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia philologica, 25), 2015, pp. 67-80.

Carré, Antònia, "Del 'regiment de sanitat' a la literatura: el cas d'Arnau de Vilanova", Anuario de Estudios Medievales, 45/1 [=Innovació, traducció, reescriptura: estudis sobre lèxic i interpretació en textos literaris medievals i en les seves traduccions, ed. Marion Coderch] (2015), 233-262.

Courcelles, Dominique de, "Le Libre de les dones de Francesc Eiximenis: la femme et la paix en Catalogne au 14e siècle", e-Spania, 20 (febr. 2015), publ. digital.

Ferrer i Mallol, Maria Teresa, "La projecció exterior de la Corona catalanoaragonesa a la segona meitat del segle XIV", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 38-78

Giner, Salvador, "Els orígens del republicanisme: Lo regiment de la cosa pública", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 234-241

Guinot i Rodríguez, Enric, "La societat valenciana en temps de Francesc Eiximenis (1383-1408)", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 168-185

Hauf i Valls, Albert G., "El panorama literari en temps del rei Martí", dins: Ferrer i Mallol, M. Teresa (ed.), Martí l'Humà. El darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410). L'Interregne i el Compromís de Casp, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans - Diputazione di Storia Patria per la Sardegna (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 98), 2015, 591-617.

Hernando Delgado, Josep, "El tractat sobre la usura", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 244-266

Piera, Montserrat, "Carro de las donas: Translating Francesc Eiximenis for Queenly Edification", Bulletin of Hispanic Studies, 92/7 (2015), 753–774

Piera, Montserrat, "«E deya que açò devia sobiranament esquivar dona d'orde»: Francesc Eiximenis i les monges a Lo llibre de les dones", dins: Badia, Lola - Casanova, Emili - Hauf, Albert (eds.), Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 25), 2015, 271-288.

Puig i Oliver, Jaume de, "Apèndix", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 323-350

Puig i Oliver, Jaume de, "Notes sobre els manuscrits de l'obra de Francesc Eiximenis", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 308-322

Renedo Puig, Xavier, "Lo Crestià: una introducció", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 190-231

Renedo, Xavier, "Idees i prejudicis d'Eiximenis sobre la poesia", dins: Badia, Lola - Casanova, Emili - Hauf, Albert (eds.), Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 25), 2015, 289-300.

Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 352 pp., (Publicacions de la Presidència, 44)

Riera i Melis, Antoni, "Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context, l'obra i els manuscrits", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 9-34

Riera i Sans, Jaume, "Un nou manuscrit i una versió aragonesa del Cercapou", dins: Badia, Lola - Casanova, Emili - Hauf, Albert (eds.), Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 25), 2015, 323-332.

Sabaté i Curull, Flocel, "El temps de Francesc Eiximenis. Les estructures econòmiques, socials i polítiques de la corona d'Aragó a la segona meitat del segle XIV", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 80-166

Schmid, Beatrice, "La semàntica del verb entendre al Dotzè llibre del crestià", dins: Badia, Lola - Casanova, Emili - Hauf, Albert (eds.), Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 25), 2015, 341-351.

Vinyoles, Teresa - Comas, Mireia, "Lo llibre de les dones", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 268-288

Wittlin, Curt J., "El Psalterium, un llibre per a papes, reis i bisbes", dins: Riera i Melis, Antoni (coord.), Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015, 290-303.

 

2104

Álvarez Gómez, Daniel, "Dades sobre la trajectòria històrica de la figura de Narcís de Sant Dionís", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, LV (2014), 159-180.

Bonner, Anthony - Soler, Albert - Badia, Lola, "A brief history of the Llull DB and its derivatives", Digital Philology: A Journal of Medieval Cultures, 3/1 (2014), 59-74.

Martí, Sadurní, "7.1. Els ordes mendicants i la cultura", Broch, Àlex (dir.), Història de la literatura catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana - Barcino - Ajuntament de Barcelona, 2014, vol. 2 (Literatura medieval, II: Segles XIV-XV, dir. Lola Badia), pp. 13-21

Guixeras, David; Martí, Sadurní, "7.2. Francesc Eiximenis ", Broch, Àlex (dir.), Història de la literatura catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana - Barcino - Ajuntament de Barcelona, 2014, vol. 2 (Literatura medieval, II: Segles XIV-XV, dir. Lola Badia), pp. 21-59.

Renedo, Xavier, "7.3. Vicent Ferrer", Broch, Àlex (dir.), Història de la literatura catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana - Barcino - Ajuntament de Barcelona, 2014, vol. 2 (Literatura medieval, II: Segles XIV-XV, dir. Lola Badia), pp. 59-82

Renedo, Xavier, "El llenguatge sexual i la vergonya femenina segons Francesc Eiximenis", Scripta, 3 (2014), 164-177

Solaz, Rafael, "L'Infernet de les biblioteques: erotisme, prohibicions valencianes i altres temes", dins: AA.DD., Pasiones bibliográficas: trabajos commemorativos del XX Aniversario de la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés, València, Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés, 2014, 186-205.

 

2013

Evangelisti, Paolo, "«Ad invicem participancium»: un modello di cittadinanza proposto da Francesc Eiximenis, frate francescano", Mélanges de l'École française de Rome: Moyen Âge, 2013, 125/2 [=Cittadinanza e disuguaglianze economiche: le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)], ***-***

Fidora, Alexander, "Ramon Martí in context: The Influence of the Pugio fidei on Ramon Llull, Arnau de Vilanova and Francesc Eiximenis", Recherches de Théologie et Philosophie médiévales, 2012, 79/2, 373-397

Cabré, Lluís - Ferrer, Montserrat, "Notícia d'unes "Exclamacions sobre la Passió de Crist" (BC, MS. 473) i la seva relació amb l'"Arbor" d'Ubertí de Casale", Caplletra, 55 (2013), 9-25.

Guixeras, David, Edició crítica i estudi del Regiment de la cosa pública de Francesc Eiximenis, : Tesi doctoral de la Universitat de Girona, 2013

Izquierdo Molinas, Eva, "Jaume Riera i Sans, Francesc Eiximenis i la casa reial. Diplomatari 1373-1400", Anuario de Estudios Medievales, 2013, 43/1], 389-391

Martínez Romero, Tomàs, "Ritme, rima i estructures paral·leles en la literatura i en la predicació de Vicent Ferrer", dins: Colón Domènech, Germà (ed.), Els escriptors valencians del segle XV, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2013, 11-38.

Renedo Puig, Xavier, "Notes sobre la datació del Primer, el Segon i el Terç del Crestià de Francesc Eiximenis", dins: AA.DD., Miscel·lània Albert Hauf, 5, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2013, pp. 5-33.

Renedo i Puig, Xavier, "Eiximenis, Alfonso IV, Pedro I de Portugal y sus vasallos", Mirabilia: Revista Eletrônica de História Antiga e Medieval, 2012, 15, 288-317

Rogers, Donna M., "What not to eat: excess and moderation at the medieval Catalan table", eHumanista, 2013, 25 [=«Mens et mensa»: Thinking of Food in Medieval Cultures (1000-1600 CE), ed. Montserrat Piera], 11-16

Rubio, Josep E., "Una conseqüència notable de l'any Eiximenis", L'espill, 42 (2012 - 2013), 170-174.

Rubio, Josep Enric, "Intelectuales y eclesiásticos en la Valencia tardomedieval", dins: Escribir y persistir. Estudios sobre la literatura en catalán de la Edad Media a la Renaixença, Vicent Josep Escartí (coord.), Buenos Aires - Los Angeles, Argus-a, 2013, vol. 1, pp. 1-15.

Webster, Jill R., "Reflexions sobre Francesc Eiximenis: crític social, moralista, predicador, reformador o framenor senzill i devot?", Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 2011-2013, 31, 337-348.

 

2012

Alberni, Anna - Badia, Lola - Cifuentes, Lluís - Fidora, Alexander (eds.), El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis: estudis ICREA sobre vernacularització = Knowledge and Vernacular Languages in the Age of Llull and Eiximenis: ICREA Studies on Vernacularization, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 170), 2012, 400 pp.

Alfons el Vell, duc de Gandia, marquès de Villena i comte de Ribagorça, Lletra a sa filla Joana, de càstig e de bons nodriments, edició i estudi de Rosanna Cantavella, Gandia, CEIC Alfons el Vell, 2012, 104 pp.

Contreras Martín, Antonio, "Caballeros artúricos y maestros del arte de la guerra en Francesc Eiximenis", Roda da Fortuna, 1/2 [=A guerra e seus contextos: perspectivas sobre a guerra na Antiguidade e no Medievo] (2012), 132-143.

Puig i Oliver, Jaume de - Perarnau i Espelt, Josep - Avenoza, Gemma - Soriano, Lourdes - Clausell Nácher, Carme - Gispert-Saüch, Pilar - Guixeras, David - Izquierdo Molinas, Eva - Martí, Sadurní - Renedo, Xavier - Rojas Fernández, Raquel, Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques, Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya - Institut d'Estudis Catalans (Corpus scriptorum Cataloniae, Series D: Subsidia, 2), 2012, 1088 pp.

Fidora, Alexander, "Ramon Martí in context: The Influence of the Pugio fidei on Ramon Llulkl, Arnau de Vilanova and Francesc Eiximenis", Recherches de Théologie et Philosophie médiévales, 79/2 (2012), 373-397.

Genís i Mas, Daniel, "Les profecies de Francesc Eximenis a l'Edat moderna", Estudis de llengua i literatura catalanes LXV (= Miscel·lània Albert Hauf, 4), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012, 53-85.

Guixeras, David, "Eiximenis, Francesc (2009 [1383]): Regiment de la cosa pública. Versió de Josep Palomero. Pròleg d'Albert Hauf. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.", Estudis Romànics, 34 (2012), 539-543

Martí, Sadurní, "Notes sobre l'alquímia al Crestià de Francesc Eiximenis", dins: Menestò, Enrico (ed.), I francescani e le scienze: atti del XXXIX convegno internazionale (Assisi, 6-8 ottobre 2011), Spoleto, C.I.S.A.M. (Atti e convegni della società internazionale di studi francescani e del centro interuniversitario di studi francescani, 22), 2012, 281-308.

Martínez Romero, Tomàs, "Una versión «franciscana» del Novem puncta y un contexto eiximeniano", dins: Lengua, traducción, recepción. En honor de Julio César Santoyo, Lleó, Universidad de León, 2012, 315-324.

Puig i Oliver, Jaume de - Perarnau i Espelt, Josep - Avenoza, Gemma - Soriano, Lourdes - Clausell Nácher, Carme - Gispert-Saüch, Pilar - Guixeras, David - Izquierdo Molinas, Eva - Martí, Sadurní - Renedo, Xavier - Rojas Fernández, Raquel, Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques, Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya - Institut d'Estudis Catalans (Corpus scriptorum Cataloniae, Series D: Subsidia, 2), 2012, 1088 pp.

Pujol Gómez, Josep, Review of "Francesc Eiximenis i la casa reial. Diplomatari (1373-1409), ed. Jaume Riera i Sans, amb la col·laboració de Jaume Torró Torrent", Medievalia, 15 (2012), 390-396.

Renedo, Xavier, "Ciutats, regnes i universitats: translatio studii et imperii i història de les ciutats en el Dotzè del Crestià", dins: Alberni, Anna - Badia, Lola - Cifuentes, Lluís - Fidora, Alexander (eds.), El saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis: estudis ICREA sobre vernacularització = Knowledge and Vernacular Languages in the Age of Llull and Eiximenis: ICREA Studies on Vernacularization, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 170), 2012, pp. 81-109

Renedo, Xavier, "Tres notes sobre l'Ars predicandi populo de Francesc Eiximens (autoria, datació i contingut)", Anuario de Estudios Medievales, 42/1 (2012), 253-271

Renedo i Puig, Xavier, "Eiximenis, Alfonso IV, Pedro I de Portugal y sus vasallos", Mirabilia: Revista Eletrônica de História Antiga e Medieval, 15 (2012), 288-317.

Silleras-Fernández, Núria, "Paradoxes humanistes: Els escrits de Francesc Eiximenis i de Bernat Metge i la seva recepció a la Baixa Edat Mitjana i el Renaixement", eHumanista/IVITRA, 1 (2012), 154-167

Wittlin, Curt, "Fets del seu temps que indignaven o preocupaven Francesc Eiximenis", dins: Estudis de llengua i literatura catalanes, 64 = Miscel·lània Albert Hauf, 3, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012, pp. 85-103.

 

2011

Butinyà, Júlia, "Ramon Ferrer Navarro, ed. Eiximenis i la seua obra. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2010", eHumanista, 17 (2011), 631-637.

Colón, Germà, "Català "laqueria" i un passatge d'Eiximenis", Estudis Romànics, 33 (2011), 289-292.

Fàbrega Escatllar, Valentí, "'Com castigar malícia de fembra' (Terç del Crestià, I, cap. 95). La narrativa de Francesc Eiximenis en el seu context doctrinal", dins: Miscel·lània Albert Hauf, 2, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 63), 2011, 17-29

Gascón Urís, Sergi, "Retrat de Jesucrist en les obres d'Eiximenis", dins: Llecha Llop, Lluna - Anoll, Lídia (eds.), Miscel·lània in memoriam Alfons Serra-Baldó (1909-1993) en el centenari del seu naixement, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011, 217-233.

Gispert-Saüch Viader, Pilar, "Una traducció llatina del primer capítol del Primer del Crestià de Francesc Eiximenis", dins: Miscel·lània Albert Hauf, 2, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 63), 2011, 5-15

Juncosa Bonet, Eduard, "Si·s volia conservar en sa bona fortuna... La sociedad perfeca, el buen gobierno y la ciudad ideal según las tesis de Francesc Eiximenis", dins: Medievo utópico: sueños, ideales y utopías en el imaginario medieval, Alvira Cabrer, Martín; Díaz Ibáñez, Jorge (ed.), Madrid, Silex Universidad, 2011, 155-172.

Juncosa Bonet, Eduard, "Pensa el pacto en la Corona de Aragón: Francesc Eiximenis y el "Dotzè del Crestià"", dins: Avant le contract social: le contrat politique dans l'Occident médiéval XIIIe-XVe siècle, Foronda, François (ed.), París, Publications de la Sorbonne, 2011, 451-480.

Renedo, Xavier, "Notes sobre la datació del Dotzè del crestià de Francesc Eiximenis", Miscel·lània d'homenatge a Gabriel Roura i Güibas [=Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 52] 2011, pp. 207-224.

Riera i Sans, Jaume (amb la col·laboració de Jaume Torró Torrent), Francesc Eiximenis i la Casa reial. Diplomatari 1373-1409, Girona, Publicacions de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes, 2011, 108 pp. (Estudis sobre Francesc Eiximenis, 2) ISBN: 978–84–9984–104–5

Ysern, Josep, "Francesc Eiximenis (2009), Art de predicació al poble, ed. de Xavier Renedo, Vic, Eumo Editorial, LXVIII + 82 pp.", Caplletra, 51 (2011), 299-304.

 

2010

Avenoza Vera, Gemma, "La tradició manuscrita de la Vita Christi d'Eiximenis. València: Arxiu Històric Conventual Real Convent de Predicadors, Ms. 42", dins: Frajedas Rueda, José Manuel - Dietrick Smithbauer, Déborah - Martín Sanz, Demetrio - Díez Garretas, Mª Jesús (eds.), Actas del XIII Congreso Internacional Asociación Hispánica de Literatura Medieval. In memoriam Alan Deyermond (Valladolid, 15 al 19 de septiembre de 2009), Valladolid, Asociación Hispánica de Literatura Medieval - Ayuntamiento de Valladolid - Universidad de Valladolid, 2010, vol. 1, pp. 407-417.

Avenoza, Gemma - Soriano Robles, Lourdes, "Els incunables de Francesc Eiximenis i altres edicions al Museu i Biblioteca Rosenbach de Filadèlfia", Catalan Review, 24 (2010), 31-43.

Barraqué, Jean-Pierre, "L'oeuvre de Francesc Eiximenis ou le mélange des genres", Méthode, 17 [ = Les genres au Moyen Âge : la question de l'hétérogénéité] (2010), 97-105.

Cortés Pacheco, Carmen, "El tirano y la tiranía en el pensamiento político pactista de Francesc Eiximenis", dins: El pensamiento político en la Edad Media, Roche Arnas, Pedro (coord.), Madrid, Fundación Ramón Areces, 2010, 379-390.

Eiximenis, François, Le Chrétien, traduit du catalan par Patrick Gifreu; préface de Michel Adroher, Perpinyà, Éditions de la Merci, 2010, 428 pp.

Evangelisti, Paolo, "Per un'etica degli scambi economici. La funzione civile del mercato in Eiximenis e nella pedagogia politica francescana (1273-1493)", Caplletra, 48 (2010), 211-236.

Fábregas i Alegret, Immaculada, "De la paremiologia catalana medieval en l'obra d'Eiximenis, a la paremiologia occitana al tombant del segle XIX", dins: Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Universitat de Lleida, 7-11 de setembre de 2009, eds. Imma Creus, Maite Puig i Joan R. Veny, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2010, 125-136.

Ferrer Navarro, Ramon (ed.), Eiximenis i la seua obra, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2010, 383 pp.

Gascón Urís, Sergi, "Manuscrits francesos del Llibre dels àngels d'Eiximenis a la Bibliothèque Nationale de París", Estudis de Llengua i Cultura Catalanes, 60 [=Miscel·lània Joaquim Molas, 5] (2010), 5-57.

Giner San Julián, Salvador, "Francesc Eiximenis i els orígens del republicanisme. La significació de Lo regiment de la cosa pública", L'espill, 34 (2010), 26-33.

Izquierdo Molinas, Eva, "Un testimoni sobre la vida de Sanxa Ximenis d'Arenós i sobre l'origen del Llibre de les dones", Caplletra, 48 (2010), 135-161.

Janeras, Sebastià, "Isaac de Nínive, font de Francesc Eiximenis", Revista Catalana de Teologia, 35/2 (2010), 657-666.

Martí, Sadurní, "Notes sobre la tradició textual del Llibre dels àngels de Francesc Eiximenis", Caplletra, 48 (2010), 237-258.

Renedo, Xavier, "Eiximenis y Castilla (reyes, profecías y política)", dins: Frajedas Rueda, José Manuel - Dietrick Smithbauer, Déborah - Martín Sanz, Demetrio - Díez Garretas, Mª Jesús (eds.), Actas del XIII Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. In memoriam Alan Deyermond (Valladolid, 15 al 19 de septiembre de 2009), Valladolid, Asociación Hispánica de Literatura Medieval - Ayuntamiento de Valladolid - Universidad de Valladolid, 2010, vol. 1, pp. 183-216.

Riera i Sans, Jaume, Francesc Eiximenis i la casa reial: diplomatari (1373-1409), amb la col·laboració de Torró Torrent, Jaume, Girona, Universitat de Girona: Institut de Llengua i Cultura Catalanes (Estudis sobre Francesc Eiximenis, 2), 2010, 84 pp.

Viera, David J - Piqué Angordans, Jordi - Camaño Puig, Ramon, "Malaltia i salut en l'obra de Francesc Eiximenis", Caplletra, 48 (2010), 179-209.

Wittlin, Curt J., "Era cristià Lo crestià de Francesc Eiximenis?: història d'un error de paleografia", Caplletra, 48 (2010), 163-177.

Wittlin, Curt, "Die Rebhühner des Eiximenis: Gott rächt auch Mord an Nicht-Christen. (Zum Gedenken seines sechshundertsten Todestages)", Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans, 23 (2010), 229-236.

 

2009

Boadas Llavat, Agustí, "Joan Duns Escot i els escotistes catalans", Enrahonar: quaderns de filosofia, 42 [=Filosofia catalana medieval i moderna] (2009), 47-63.

Eiximenis, Francesc, Regiment de la cosa pública, introducció: Lluís Brines; versió i notes: Josep Palomero, Alzira, Bromera (Els nostres autors, 57), 2009, 250 pp.

Eiximenis, Francesc, Art de predicació al poble, trad. Xavier Renedo, Vic, Eumo (Textos pedagògics, 47), 2009, lxviii + 82, ISBN 978-84-9766-333-5.

Eiximenis, François, Contes et fables, Traduit du catalan par Patrick Gifreu; préface de Patrick Gifreu, Perpinyà, Éditions de la Merci, 2009, 142 pp.

Evangelisti, Paolo, "Il valore di Cristo: l’autocomprensione della comunità politica in Francesc Eiximenis", Enrahonar: quaderns de filosofia, 42 [=Filosofia catalana medieval i moderna] (2009), 65-90.

Martí, Sadurní, "Francesc Eiximenis i la màgia", Mot So Razo, 8 (2009), 54-67.

Renedo, Xavier, "Francesc de Vinatea, el ciutadà ideal segons el Dotzè del Crestià de Francesc Eiximenis", dins: Sabaté, Flocel (ed.), Utopies i alternatives de vida a l’Edat Mitjana: reunió científica. XII Curs d’Estiu Comtat d’Urgell, celebrat a Balaguer els dies 4, 5 i 6 de juliol de 2007, sota la direcció de Flocel Sabaté i Maite Pedrol, Lleida, Pagès (Aurembiaix d'Urgell, 12), 2009, pp. 215-252.

Wittlin, Curt, "Francesc Eiximenis i la Bíblia: qüestions pràctiques sobre edició i indexació d'al·lusions i citacions", Llengua & Literatura, 20 (2009), 227-237.

Wittlin, Curt, "Francesc Eiximenis, Dotzè llibre del crestià", Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans, 21 (2009), 311-316.

 

2008

Juncosa Bonet, Eduard, "Vinum et ebrietas auferunt cor. La condena moral por embriaguez según Franesc Eiximenis", dins: Medievo utópico: sueños, ideales y utopías en el imaginario medieval, Carrasco Manchado, Ana Isabel; Rábade Obradó, María del Pilar (ed.), Madrid, Silex Universidad, 2008, 263-278.

Molina Figueras, Joan, "Francesc Eiximenis et les images de la ville idéale dans la Couronne d'Aragon", dins: Gilli, Patrick (ed.), Les élites lettrées au Moyen Âge: modèles et circulation des savoirs en Méditerranée occidentale (XIIe-XVe siècles), Montpeller, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2008, pp. 75-109.

login

whosonline

We have 5 guests online

search

You are here: