Congrés Interacional Francesc Eiximenis, 600 anys (1409-2009)

Print

CONGRÉS INTERNACIONAL
FRANCESC EIXIMENIS, 600 ANYS (1409-2009)

Girona, 12-14 de novembre de 2009

Institut de Llengua i Cultura Catalanes - Universitat de Girona